زندان انفرادی یاشار رضوانی هموطن بهایی در اوین

سحبانیوز، یاشار رضوانی هموطن بهایی که در روز سیزدهم مرداد در منزل مسکونی‌اش توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شده است هم‌چنان در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی است.

یکی از نزدیکان وی در این باره گفت: ”۱۹ روز هست که آقای رضوانی در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود. خانواده وی هنوز از اتهامات وی اطلاعی ندارند. در مراجعات خانواده رضوانی به دادسرای اوین نیز مسئولان پاسخگو نیستند“.