ضرب و شتم پدر پیر ایرج محمدی، زندانی سیاسی توسط معاون دادستان

سحبانیوز، روز دوشنبه اول شهریور پدر سالخورده و از دادسرا راهی بیمارستان شد. که بعد از ۱۰ روز بی‌خبری از فرزندش به دادستانی این شهر برای پیگیری سرنوشت فرزندش مراجعه کرده بود، توسط معاون دادستان در آذربایجان شرقی، سید محسن قریشی مورد هتک حرمت و ضرب و شتم قرار گرفت و از دادسرا راهی بیمارستان شد.

این پدر سالخورده درباره ضرب و شتم خود گفت ”روز دوشنبه، بعد از ۱۰ روز که پسرم از زندان تبریز زنگ نزده بود و من و مادرش بی‌خبر و نگران مانده بودیم، به دادستانی رفتم تا از سرنوشت فرزندم خبر بگیرم. اما به من جوابی ندادند. بعد از آن گفتم من همین‌جا می‌نشینم تا از فرزندم خبری بگیرم. که در این موقع با دستور قریشی معاون دادستان، سربازها مرا مورد هتک حرمت و ضرب و شتم قرار داده و قریشی خودش نیز یک لگد به من زد. و مرا از دادستانی بیرون انداختند که در نتیجه این اقدام کارم به بیمارستان کشید“.

لازم به یادآوری است که حدود دو هفته پیش قریشی در بازدید از زندان تبریز با اعتراض ایرج محمدی و محمد امین آگوشی دو زندانی سیاسی در زندان به شرایط غیرانسانی زندان مواجه شد که دستور به لغو مرخصی، ملاقات و تلفن این دو زندانی داد. در پی این حرکت سرکوبگرانه، این دو زندانی در اعتراض، با دوختن دهانهای خود دست به اعتصاب‌غذا زدند که به مدت ۱۰روز به سلولهای انفرادی بند ویژه این زندان منتقل شدند.