شکنجه دو تن از شهروندان بلوچ درزندان زاهدان

سحبانیوز، بنا به خبرهای دریافتی از داخل زندانها، روز یکشنبه ۳۱مرداد ۱۳۹۵، بازجویان سپاه دو زندانی سیاسی بلوچ به نامهای محمد شه بخش و اسماعیل محمد زهی را از بند ۳ زندان زاهدان به شکنجه گاه اطلاعات سپاه پاسداران منتقل کردند.
اطلاعات سپاه پاسداران این دو زندانی سیاسی  را جهت اعتراف علیه خود اقدام به شکنجه قرون وسطایی کرده اند.
لازم به ذکر است که زندانیان سیاسی محمد شه بخش و اسماعیل محمد زهی حدوداً ۱۴ ماه پیش در میرجاوه مورد یورش مأموران اطلاعات سپاه پاسداران قرار گرفتند و در اثر اصابت گلوله زخمی شده و پس از دستگیری به اداره اطلاعات زاهدان منتقل شدند.