کشته شدن یک سرباز در روانسر به‌دست فرمانده پادگان

سحبانیوز، سید محی الدین حسینی فرزند سید عبدالله اهل روستای ”کاریزه محمود آباد“ که در پادگان شهرک روانسر در حال خدمت وظیفه سربازی بود با شلیک مستقیم فرمانده پادگان به قتل رسید.

به گفته یکی از نزدیکان خانواده‌ی حسینی، تا کنون سرکردگان پادگان شهرک روانسر درباره چگونگی روی دادن این حادثه به خانواده حسینی پاسخ قانع‌کننده‌ای نداده‌اند.

اما هنگام تحویل جنازه سید محی‌الدین حسینی به خانواده‌اش از آنان هزینه‌ی گلوله‌های شلیک شده را دریافت کرده‌اند، که این اقدام به‌معنای اعدام این سرباز بوده است.