پورمحمدی مدعی شد اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نفی ناشدنی است

سحبانیوز، وزیر دادگستری مدعی شد اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نفی ناشدنی است و انتخاب نوع مجازات در هر موقعیت باید با اثربخشی آن متناسب باشد.

به گزارش از ایرنا، مصطفی پورمحمدی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ایرنا درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر افزود: “یکی از مجازات های مفسد، اعدام است و این مورد در احکام اسلامی هم لحاظ شده است”.

وی خاطرنشان کرد: “اما انتخاب نوع مجازات در هر موقعیت باید متناسب با اثر بخشی آن باشد، صاحب نظران، حقوقدانان، کارشناسان، روانشناسان و جرم شناسان باید همه دست به دست یکدیگر دهند و بررسی کنند که چه مجازاتی بیشترین تاثیر را دارد”.

وزیر دادگستری با بیان این که به نظر من نمی توان اصل اعدام را نفی کرد، اظهار داشت: “مواردی است که فرد جرثومه فساد است و بقای او جز فساد اثری نخواهد داشت”.

پورمحمدی ادامه داد: “اما درعین حال، میزان مجازات اعدام و تعداد اعدام محل بحث است که باید روی آن بیشتر کار شود و از نظر صاحبنظران این حوزه بیشتر بهره برد”.