رعنا مرا به خانه اش دعوت کرد؛ او کاری با من کرد که همیشه در اختیارش بودم

سحبانیوز، این پسر در بازجویی ها گفت:از نوجوانی با بدرفتاری های پدرم از خانواده طرد شدم او مدام پسران دیگر را به رخم می کشید و میهمانی ای نبود که من تحقیر نشوم.

وی افزود:همین باعث شد من به جای پیشرفت در درس هایم درگیر حاشیه های زیادی شوم و با طرد شدن از خانه با مهربانی های یک زن بیوه پای در خانه ای بگذارم که نابودم کرد.

رعنا اعتیاد داشت او زن هوسرانی بود و برای اینکه من را در اختیار داشته باشد معتادم کرد و بعد خواست به او در خرید و فروش مواد کمک کنم من هم چون سرپناهی جز خانه این زن ۴۳ ساله نداشتم پذیرفتم و یک توزیع کننده مواد شدم.

بنابه این گزارش،این سوداگر مرگ با دستور قضایی روانه زندان شد و همدستش نیز به زندان زنان تحویل داده شد تا بزودی در دادگاه محاکمه شود.