انتقال دلشاد وسیمی زندانی سیاسی کرد از زندان گوهردشت به نقطه‌یی نامعلوم

سحبانیوز، روز پنجشنبه ۱۵مهرماه، یک زندانی کرد، به‌نام دلشاد وسیمی که روز قبل از آن با سر و صورتی مصدوم و مضروب به سالن زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت منتقل گردیده بود، با محمل انتقال به خارج از بند منتقل گردیده است. بر اساس اخبار دریافتی وی در بهداری گوهردشت حضور ندارد و این زندانی را به نقطه نامعلومی منتقل کرده‌اند.

به‌قرار اطلاع این زندانی در تاریخ ۱۴ تیر ۹۵ بازداشت گردیده و در شعبه ۷ دادسرای ۳۳ موسوم به مقدس به اتهام تشکیل دسته یا گروه جهت برهم زدن امنیت در تاریخ ۲۹ تیر ۹۵ بازپرسی گردیده است. تحصیلات این زندانی در حد راهنمایی است وی ساکن تهران و سنی مذهب است.