مرخصی استعلاجی برای احسان مازندرانی

سحبانیوز، آزادی موقت احسان مازندرانی و صدور مرخصی استعلاجی برای وی خبر داد.

به گزارش از ایسنا، هوشنگ پوربابایی، وکیل احسان مازندرانی، با اشاره به اعتصاب غذای موکلش و انتقال وی به بیمارستان، گفت: «امید است آزادی موکلم با توجه به مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی، منجر به آزادی مشروط وی شود.»

پوربابایی تصریح کرد: «ما درصددیم با توجه به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و با لحاظ اینکه موکل تقریباً نیمی از محکومیت خود را در زندان گذرانده، بتواند از آزادی مشروط بهره‌مند شود و با لحاظ بیماری که هم‌اکنون به آن مبتلاست از این فرصت قانونی استفاده کرده تا وی بتواند به وضعیت جسمانی خود رسیدگی کند.»

احسان مازندرانی، مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان، پاییز گذشته بازداشت شد و اوایل اردیبهشت از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام “اجتماع و تبانی” و “فعالیت علیه نظام” حکم ۷ سال زندان را دریافت کرد. حکمی که مرداد ماه سال جاری به دو سال تقلیل یافت.