شیدا تایید به مرخصی سه روزه آمد

سحبانیوز، شیدا تایید شهروند بهایی زندانی از زندان بابل به مرخصی سه روزه آمد.

به گزارش از بازداشت، دیروز هجدهم مهر ماه، شیدا تایید شهروند بهایی از زندان بابل به مرخصی سه روزه اعزام شد.

روز دوشنبه دوم بهمن ۹۱ ماموران امنیتی به منزل شیدا تائید مراجعه کرده و ضمن تفتیش و بازرسی منزل وی در شهرستان نور، او را به همراه بیان بابایی بازداشت نمودند.

این دو شهروند پس از بازداشت به اداره اطلاعات ساری منتقل شده و  بعد از سه روز بی‌خبری موفق به تماس با خانواده شدند.

شیدا تایید حدود دوسال قبل از این تاریخ نیز به همراه مادر خود فریده تایید بازداشت شده و مدت ۲۵ روز در اداره اطلاعات ساری در بازداشت بسر برد.

لازم به ذکر است شیدا تایید متولد ۱۳۶۹ ساکن نور، مورخ ۲۶ فروردین ۹۴ به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ سوم تیرماه سال جاری بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان بابل منتقل شد.