در بیست و دومین روز اعتصاب، محمدعلی طاهری به‌حالت اغما رفت

سحبانیوز، مطابق خبر دریافتی، محمدعلی طاهری که به‌دنبال وخیم شدن حالش در آستانه بیست و دومین روز اعتصاب غذا، به بیمارستان موسوم به بقیه الله در تهران منتقل شده بود، در وضعیت اغما به‌سر می‌برد.

پیش از این تمام راههای تماس محمدعلی طاهری با خارج از زندان قطع شده بود.
شنیده‌ها حاکی از آن است که امروز چهارشنبه ۲۸مهر ۹۵، از ملاقات خانواده محمدعلی طاهری با او نیز ممانعت شده است.
پس از چهار روز ممانعت از تماس تلفنی با محمدعلی طاهری، امروز چهارشنبه، بر خلاف هر هفته، از ملاقات خانواده محمدعلی طاهری با وی نیز ممانعت به‌عمل آمده است.