کامل شبلویی، زندانی سیاسی محروم از رسیدگی پزشکی

سحبانیوز، بنا به گزارش رسیده، کامل شبلویی زندانی سیاسی ، ۵۰ساله که از بیماری قلبی رنج می برد در زندان ارومیه بدون هیچگونه رسیدگی پزشکی نگهداری می شود.

لازم به ذکر است که این زندانی سیاسی قبل از دستگیری به دلیل مشکل قلبی مورد عمل جراحی قلب قرار گرفته است و اکنون به شدت نیاز فوری به رسیدگی های لازم و پزشکی دارد اما مسئولین زندان به بهانه امنیتی بودن پرونده این زندانی سیاسی از انتقال وی به مراکز درمانی بیرون از زندان خودداری می کنند.
گفتنی است که زندانی سیاسی، کامل شبلویی اهل روستای به اوان از توابع ارومیه می باشد و به اتهام همکاری با پژاک به ۴سال زندان محکوم شده است و وی از هم پرونده ای های بهروز آلخانی، زندانی سیاسی کرد اعدام شده می باشد.