بازداشت شدگان مراسم سالگرد ریحانه جباری آزاد شدند

سحبانیوز، کلیه افرادی که در پی ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد اعدام ریحانه جباری توسط ماموران امنیتی در بهشت زهرا بازداشت شده بودند آزاد شدند. پیش‌تر هرانا گزارش داده بود ماموران امنیتی با اعمال خشونت، بسیاری از وسایل مهیا شده برای مراسم را شکستند، داربست و صندلی ها را جمع نمودند و به جمعیت حاضر گفتند یا بروید یا بازداشت خواهید شد.

عصر دیروز ماموران لباس شخصی، با پشتیبانی پلیس امنیت مانع از برگزاری سالگرد اعدام ریحانه جباری بر سر مزارش شده و شعله پاکروان مادر ریحانه، محمد نوریزاد و تنی چند از شرکت کنندگان را بازداشت کردند.

یک منبع نزدیک به خانواده جباری در مورد نحوه آزادی بازداشت‌شدگان گفت: “خانم پاکروان و دیگر بازداشت شدگان را در خودروی نیروهای امنیتی ساعتی نگه داشتند و بعد از این‌که جمعیت شرکت کننده در مراسم متفرق شدند، در همان اطراف بهشت زهرا آن‌ها را آزاد کردند اما گوشی‌های موبایل بازداشت شدگان نزد نیروهای امنیتی باقی ماند و پس داده نشد.”

“ماموران امنیتی با اعمال خشونت، بسیاری از وسایل مهیا شده برای مراسم را شکستند، داربست و صندلی ها را جمع نمودند و به جمعیت حاضر گفتند یا بروید یا بازداشت خواهید شد”