وضعیت حاد یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان

سحبانیوز، وضعیت جسمی زندانی مصطفی آزادی از محکومین به اعدام در زندان مرکزی زاهدان حاد است، اما ماموران زندان از درمان این زندانی ممانعت به‌عمل می‌آورند.

این زندانی ۳۲ ساله از محکومین به اعدام از بیماریهای متعددی رنج می‌برد از جمله وجود شئ خارجی در چشم چپ، بیماری لوزه، دیسک گردن، دیسک کمر و ناراحتی زانو. وی بارها به بهداری زندان جهت درمان مراجعه کرده است، اما بهداری زندان به وی می‌گویند که قادر به درمان بیماریهای وی نیستند و وی باید در بیمارستانهای خارج از زندان درمان شود.

خلیلی معاون حفاظت زندان خطاب به وی گفته است که تو محکوم به اعدام هستی چرا باید درمان بشوی.

زندانی مصطفی آزادی ۲۰ تیر ماه ۱۳۸۷ در ایرانشهر دستگیر شد و به مدت ۲ سال در زندان ایرانشهر زندانی بود، سپس به زندان مرکزی زاهدان منتقل گردید.