هجده ماه زندان برای حاتم کامران، زندانی سیاسی

سحبانیوز، حاتم کامران زندانی سیاسی، شهروند کرد اهل ارومیه که هم اینک در زندان مرکزی ارومیه زندانی می باشد به اتهام همکاری با یکی از احزاب کردی به ۱۸ماه زندان محکوم شده است.

این زندانی سیاسی توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در تیر ماه امسال در منزل خود دستگیر و به مدت ۱ماه در سلولهای انفرادی بازداشتگاه امنیتی مورد بازجویی قرار گرفت. هم اکنون زندانی سیاسی، حاتم کامران در بند ۴ زندانیان جرائم عادی محبوس است.