سومین روز اعتصاب غذای امیرحسین صیرفی

سحبانیوز،  اعتصاب غذای، امیرحسین صیرفی  زندانی امنیتی،  در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده اش می باشد.  شرایط زندانیان امنیتی و سیاسی بند ۷ زندان اوین نامناسب گزارش شده و این زندانی امنیتی با انگشت شکسته از رسیدگی پزشکی و مرخصی محروم بوده است.

امیرحسین صیرفی مدیر شرکت خصوصی نرم افزاری بنام پاندا قراردادی با وزارت اطلاعات بسته و سپس اقدام به هک سایتهای وزارت اطلاعات می کند. صیرفی که پیش از این موضوع در سال ۸۸ دستگیر شده بود٫مجددا در ۲۷ آبان ماه ۹۲ توسط نیروهای اطلاعاتی در منزلش دستگیر و سپس به بند ۲۰۹ منتقل می گردد. این زندانی پس از گذراندن بیش از یک ماه در سلول های انفرادی، با پایان بازجویی به بند عمومی ۳۵۰ این زندان فرستاده شد. آقای امیر حسین صیرفی پس از یکسال بازداشت در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی صلواتی به اتهام ارتباط با دول متخاصم به ۷سال حبس تعزیری و ۳سال حبس تعلیقی محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظرعینا تایید شد. امیرحسین(ایمان) صیرفی در حال حاضر در سالن ۱۲ بند ۷ زندان اوین نگهداری می‌شود.