نعمت الله بنگاله با تودیع وثیقه ۵۵۰ میلیون تومانی آزاد شد

سحبانیوز، نعمت الله بنگاله شهروند بهایی شیرازی با تودیع وثیقه ۵۵۰ میلیون تومانی، تا زمان دادگاه موقتا آزاد شد.

نعمت الله بنگاله که به همراه دخترش نازنین بنگاله در تاریخ ششم شهریور ماه سال جاری در شیراز دستگیر شده بود امروز دهم آبان ماه ۱۳۹۵ تا زمان برگزاری دادگاه موقتا آزاد گردید.

نازنین بنگاله یکشنبه ٢١ شهریور ماه ۱۳۹۵ با قید وثیقه ١٧۵ میلیون تومانى آزاد شده بود.

لازم به ذکر است که منزل خانواده بنگاله هنگام دستگیری بهمراه با خشونت مورد تفتیش قرار گرفته بود به طوری که حتی به برخی وسایل منزل آسیبهایی جدی وارد گشت، چنانکه بعنوان مثال میز توسط ماموران شکسته شده بود.

ماموران امنیتی حتی اتومبیل شخصی وی را مورد تفتیش و بازرسی قرار داده بودند تا جایی که حتی اقدام به باز کردن صندلیها نموده بودند.

چند ماه قبل از این وقایع نیز اجناس آقای نعمت الله بنگاله در گمرک توقیف شده بود.