تمدید اجاره خانه عیسی سحر خیز !!!

سحبانیوز،حکم سحر خیز به صورت “تریلر” تمدید میشود

طبق گزارش سایت خبری جنت نیوز:

جریان به اینصورت است که هر چند گاهی “محض رضای خدا” چند سالی به حکم این روزنامه نگار اضافه میشود و در این بین قضات محترم قوه قضائیه برای عقب نماندن از قافله بهشت و ثواب آخرت ، هر کدام از چند ماه تا چند سال در حد توان و بضاعت خود بر حکم عیسی سحر خیز اضافه میکنند تا پی و شالوده کاخشان در بهشت برین محکمتر باشد و طبق آمار منتشر شده از دفتر املاک ومستقلات شهرداری بهشت که به تأئید شورای شهر جنت هم رسیده در این راستا چندین واحد از کاخها به مسئولین محترم قوه قضائیه واگذار گردیده که در این بین قاضی “مقیسه” ، چند فروند حوری هم به عنوان پاداش و اضافه کار دریافت کرده اند ، و طبق گفته سخنگوی شورای شهر جنت ، برای عزیزان دستمال بدست هم که در این جهاد به عنوان خبرچین و شاهد حضور داشته اند هم چند قطعه زمین دویست متری در نظر گرفته شده که بدیهی است ساخت و ساز و تور کردن حوریان با خود ایشان میباشد .

به گزارش این سایت واگذاریهای غیر قانونی در این بین صورت گرفته که اسناد آن منتشر خواهد شد ، از جمله واگذاری چند فروند “غلمان” به صورت خارج از نوبت به یکی از قاریان مرتبط بوده است که این قاری سعید طوسی رنگ این خبر را کذب محض خواند ، قابل توجه است که آقای گلیم ساز ، شهردار هشت از بیخ، این اخبار را تکذیب کرده است و مسئول سایت جنت نیوز هم به دربان جهنم به صورت امانت سپرده شد ، تا قاضی مقیسه به پرونده اش رسیدگی کند .

هر چند ربطی ندارد ولی هنوز عیسی سحر خیز در زندان است و از قوه قضائیه در مورد مدت دقیق زندان و اعتصاب غذای ایشان سوال شد که سخنگوی این قوه که در نقش دلال املاک بهشت نیز هست ، جواب این سوال را به روز قیامت موکول کردند.

 

“سید ضیا خلیلی”