احضار اجلال قوامی به دادگاه سنندج

سحبانیوز، جلسه دادگاه اجلال قوامی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، صبح روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج برگزار می گردد.

اجلال قوامی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، صبح روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه به اتهام نشر اکاذیب در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج محاکمه می گردد.

گفتنی است که پیش تر اجلال قوامی در خصوص اقدامات غیر قانونی فردین زمانی، یکی از اعضای شورای شهر سنندج، اقدام به نشر مطلبی کرد و هم اکنون شاکی پرونده این روزنامه نگار این عضو شورای شهر می باشد.

اجلال قوامی فعالیت روزنامه‌نگاری را از سال ١٣٧٩ با روزنامه ایران آغاز نمود و هم‌اکنون یکی از روزنامه‌نگاران سرشناس کُردستان به شمار می‌رود.