آرش صادقی در پانزدهمین روز از اعتصاب غذا

سحبانیوز، آرش صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی، پس از گذشت پانزده روز، کماکان در اعتراض به نقض قانون در روند پرونده خود و همسرش در اعتصاب غذا به سر می برد.

آرش صادقی، زندانی سیاسی که در اعتراض به نقض مکرر قانون در پرونده خود و همسرش، گلرخ ایرایی، از روز دوشنبه سوم آبان، اقدام به اعتصاب غذا کرده است، پس از گذشت ۱۵روز با شش کیلوگرم کاهش وزن و افت فشار شدید مواجه گشته است. این در حالی است که تاکنون مسئولین قضایی واکنشی نسبت به خواسته قانونی وی نشان نداده‌اند.

شایان ذکر است که آرش صادقی به دلیل درد در ناحیه کتف، براثر شکنجه های دوران بازجویی، نیازمند مصرف دارو بوده و اعتصاب غذا و عدم دریافت دارو، سلامت وی را در وضعیت نگران کننده ای قرار داده است؛ با این حال این زندانی سیاسی اعلام داشته که تا زمان رسیدن به خواسته اش به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.