رسول بداقی: به کسی ربطی ندارد که دزدان، دروغگویان و فریبکاران، کشور را بلعیده‌اند

سحبانیوز، رسول بداقی ازاعضای کانون صنفی معلمان که بعد از تحمل ۷سال زندان، نهم اردیبهشت سال جاری از زندان آزاد شد.

روز چهارشنبه ۱۹آبان طی مطلبی در رابطه با بازداشت اسماعیل عبدی نوشت: «امشب اسماعیل عبدی در بازداشت نیروهای امنیتی است. نیروهای قوه‌ی قضاییه و مسئولان کشور دیگر نگران امنیت کشور نیستند، یکی از انسانهایی که به‌دنبال حقوق ملت، دانش‌آموزان و معلمان بود، امروز صبح توسط سربازان گمنام امام زمان طی یک عملیات متهورانه با یورش به خانواده این فرد معترض او را دستگیر کردند.. ، و با این عملیات این فرد معترض صدایش خاموش شد، اسماعیل عبدی دیگر نمی‌تواند فریاد بزند که چرا کلاسهای درس ۴۰نفره است، که سرمایه کشور کجا خرج می‌شود، چرا هر روز آمار دانش‌آموزان ترک تحصیلی بالا می‌رود، اسماعیل عبدی دیگر نمی‌تواند به آمار بالای اعتیاد در مدارس و در کشور اعتراض کند، اسماعیل عبدی دیگر نمی‌تواند فریاد کند، چرا باید دانش‌آموزان برای نپرداختن پول هزینه آب و برق و گاز و پول برگه امتحانی شرمسار شوند، دیگر اسماعیل نمی‌تواند فریاد بزند که با وجود تأکید قانون اساسی مبنی بر دولتی بودن مدارس، مسئولان کشور مدارس آزاد را در سراسر کشور گسترش داده‌اند، دیگر نمی‌تواند، به‌خصوصی سازی مدارس اعتراض کند، نیروهای امنیتی هم امشب بابت بازداشت اسماعیل با دست پر به خانه می‌روند و فرزندانشان را با مهر و محبت در آغوش می‌کشند. اما این سوی سکه، خانه اسماعیل امشب دور از پدر سوت و کور است، فرزندانش امشب آغوش گرم پدر را احساس نمی‌کنند، شاید تا ۵سال دیگر هم احساس نکنند و رفته‌رفته یادشان برود که محبت پدر چه حسی دارد، امشب ماندانا، امیرحسین و مبینا نمی‌دانند، پدرشان در چه وضعیتی به‌سر می‌برد، اما فرزندان اسماعیل می‌دانند، که دیوار زندان مهربان نیست، سربازان گمنام همه از فریاد عدالت خواهی اسماعیل عصبانی‌اند، خون جلوی چشمشان را گرفته است. آنان پول اضافه کاری می‌خواهند، آنان می‌خواهند که برای خشنود کردن کارفرمای خود در سرکوب اسماعیل، زن و فرزندان اسماعیل، مادر، پدر، برادر خواهر و دوستان و آشنایان و همکاران اسماعیل سنگ‌تمام بگذارند.

امشب اطراف اسماعیل به جای لبخندهای شیرین زن و فرزندانش دیوار است و دیوار، پاسبان است و خشم و خشونت.

به‌زودی بهشتی را هم شاید ببرند، تا بیشتر احساس امنیت کنند، هرکس صدایش در بیاید را هم خواهند برد تا بیشتر و بیشتر امنیت برقرار شود. باغانی هم که در تبعید است، بداقی هم که دیگر چشمش پس از هفت سال زندان ترسیده است! برای خواستار، باستان و دیگر کسانی که فریادی در گلو دارند، فکری خواهند کرد. این است امنیت یک کشور اسلامی، که همه‌اش باید نظامی باشد! به کسی ربطی ندارد، که دزدان و دروغگویان و فریبکاران، کشور را بلعیده‌اند، به هیچ‌کس ربطی ندارد، که عدالت نیست، به هیچ کس ربطی ندارد، که فساد و اعتیاد و تورم و بیکاری مردم را نابود کرده است. به هیچ‌کس ربطی ندارد که اخلاق و فرهنگ و تمدن و شرافت و اعتماد به انحطاط کشیده شده است، و خلاصه به هیچ‌کس ربطی ندارد، که آرامش و انسانیت نابود شده است. چون نام حکومت اسلامی است.».