پایان اعتصاب غذای رسول رضوی

سحبانیوز، درحالی که روز جاری رسول رضوی با پیام کوتاهی در چهل و چهارمین روز به اعتصاب غذای خود در ندامتگاه مرکزی کرج پایان داد، اما تعداد دیگری از زندانیان اعتصابی همچنان به اعتصاب خود ادامه می دهند.

دیروز ۲۵ آبان‌ماه ۹۵، رسول رضوی زندانی سیاسی تبعیدی به ندامتگاه مرکزی کرج در ۴۴‌مین روز با نگارش نامه‌ای با اشاره بر وعده مساعد مسئولین قضایی، به اعتصاب غذای خود پایان داد.

آقای رضوی در پیامی کوتاه که نسخه ای از آن در اختیار هرانا قرار گرفته، گفته است: “من خود و جانم را برای وطنم میدانم و برای خودم هیچ درخواست و منفعتی ندارم .به وسیله این نوشته شایعاتی مبنی بر شکنجه و اذیت و آزار از طرف مسئولین زندان را رد کرده و دست تمامی کسانی که به خاطر من اذیت شده اند را می بوسم و بنا به درخواست دوستان و مسئولین قضایی و جناب نادر قاضی پور به امید رسیدگی به درخواست های اینجانب و به خاطر منافع آذربابجان به اعتصاب غذای خود پایان می دهم.”