عبدالاحد جلیل‌زاده به مرخصی اعزام شد

سحبانیوز، عبدالاحد جلیل‌زاده، از اعضای زندانی گروه “عرفان حلقه” در زندان رجایی‌شهر کرج به مرخصی اعزام شد.

روز چهارشنبه ۲۶ آبان ۹۵، عبدالاحد جلیل‌زاده، از زندان رجایی‌شهر کرج به مرخصی اعزام شد.

عبدالاحد جلیل‌زاده، از اعضای گروه عرفان حلقه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به اتهام “توهین به مقدسات” محاکمه و به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

آقای جلیل‌زاده اواخر مهرماه سال ۹۴ جهت تحمل حبس پنج‌ساله راهی زندان اوین و به بند هشت این زندان منتقل شد.

این زندانی عقیدتی ظهر روز سه‌شنبه اول دی‌ماه سال گذشته، از بند هشت زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.