مریم اکبری منفرد: دادسرای تهران به شکایتم درباره اعدام‌های سال ۶۷ پاسخ دهد

سحبانیوز، مریم اکبری منفرد در نامه‌ای از دادسرای تهران خواست پاسخ دهد پرونده شکایت او درباره اعدام خواهر و برادرش

{...}

ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد فروهرها در تهران

سحبانیوز، دیروز جاری نیروهای امنیتی و انتظامی مانع از برگزاری مراسم هجدهمین سالگرد داریوش و پروانه فروهر شدند. روز اول

{...}

وضعیت زندانی سیاسی مریم مقدسی در زندان اوین

سحبانیوز، مریم مقدسی زندانی سیاسی، اهل نقده که در سال ۸۹ پس از اعدام زندانیان سیاسی کرد شیرین علم‌هولی، فرزاد

{...}

وخامت حال آرش صادقی زندانی سیاسی در اعتصاب غذا

سحبانیوز، آرش صادقی زندانی سیاسی که در بیست‌ونهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود در بند هشت زندان اوین به‌سر

{...}

اعاده دادرسی پرونده هادی قائمی از بازداشت شدگان عاشورای ۱۳۸۸

سحبانیوز، یوسف قائمی، فرزند هادی قائمی از بازداشت شدگان عاشورای سال ۸۸، گفت که «دیوان عالی کشور دستور بررسی مجدد

{...}