بیهوشی محمدعلی طاهری پس از شروع اعتصاب‌غذای خشک و ممانعت از انتقال وی به بیمارستان

سحبانیوز، بنا‌ به گزارشهای دریافتی روز دوشنبه اول آذر ۹۵ محمدعلی طاهری در پنجاه وپنجمین روز اعتصاب غذا، بیهوش شده و در شرایط اورژانسی به درمانگاه اوین منتقل شده است.

بنا‌ به این گزارش با وجود افت شدید فشار و قند خون، او فقط به درمانگاه برده شد، اما برای تکمیل مراقبت درمانی از بردن او به بیمارستان ممانعت به‌عمل آمده و محمدعلی طاهری مجدد به بند منتقل شده است.
محمدعلی طاهری که برای دومین بار طی پنجاه و شش روز اعتصاب‌غذا وضعیت جسمی‌اش بحرانی شده است، گفته است، در صورت عدم آزادی دوباره اعتصاب‌غذای خشک خود را از سر خواهد گرفت.
پیش از این نیز محمدعلی طاهری خطاب در نامه‌ای از زندان به مسئولان زندان اعلام کرده بود که اعتصاب‌غذایش را تا “مرگ یا آزادی ”ادامه خواهد داد.
همه اینها در حالی است که او هنوز اجازه ملاقات با خانواده را نیز نداشته و ملاقات یا تماس مشروط به شکستن اعتصاب‌غذایش شده است.