انتقال مرتضی مرادپور و رسول رضوی به زندان تبریز

سحبانیوز، مرتضی مرادپور و رسول رضوی پس از ۳۴ روز حبس در ندامتگاه مرکزی کرج به زندان تبریز بازگردانده شدند.

{...}

به دلیل وخامت حال ناشی از عفونت کلیه، حسین رجبیان به مرخصی درمانی اعزام شد

سحبانیوز، حسین رجبیان، هنرمند ایرانی، در پی یک ماه اعتصاب غذا و وخامت حال ناشی از عفونت کلیه، به مرخصی

{...}

چهل و پنج روز از اعتصاب غذا گذشت؛ وضعیت وخیم آرش صادقی

سحبانیوز، آرش صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، علیرغم وضعیت وخیم جسمانی، پس از گذشت چهل و پنج روز،

{...}

ضرب و شتم افسانه بایزیدی در زندان کرمان

سحبانیوز، افسانه بایزیدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان کرمان، از سوی ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت. افسانه

{...}

پانزده سال حبس علیرضا گلی‌پور

سحبانیوز، وکیل علیرضا گلی‌پور، زندانی امنیتی زندان اوین، از تایید ۱۵ سال از ۳۹ سال حکم صادره موکلش در دادگاه

{...}

تفهیم اتهام و تداوم بازداشت همایون پناهی از بازداشت شدگان پاسارگاد

سحبانیوز، جلسه بازپرسی همایون پناهی شاعر و پژوهشگر فلسفه اهل اراک برگزار و این شهروند با دو اتهام تفهیم شد.

{...}

همسر عالیه مطلب زاده: با حکم تعقیب ضدانقلاب و داعش به خانه ما آمدند

سحبانیوز، صدرا عبدالهی، همسر عالیه مطلب زاده می گوید که بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین، اتهامات همسرش را موارد

{...}

ئاسو رستمی به سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج منتقل شد

سحبانیوز، ئاسو رستمی، فعال مدنی روز جاری به سالن ۱۲ زندانیان سیاسی در بند چهار زندان رجایی شهر کرج منتقل

{...}