به دلیل وخامت حال ناشی از عفونت کلیه، حسین رجبیان به مرخصی درمانی اعزام شد

سحبانیوز، حسین رجبیان، هنرمند ایرانی، در پی یک ماه اعتصاب غذا و وخامت حال ناشی از عفونت کلیه، به مرخصی درمانی سه روزه اعزام شد.

حسین رجبیان، هنرمند در بند که در اعتراض به محرومیت از حق مرخصی درمانی و محرومیت از حق ملاقات با خانواده و وکیل خود از روز جمعه هفتم آبان‌ماه دست به اعتصاب غذا زده‌ بود، امروز چهارشنبه هفدهم آذرماه، به مرخصی درمانی سه روزه اعزام گشته است.