حسین رجبیان از بیمارستان بدون تکمیل درمان به زندان اوین بازگشت

سحبانیوز، حسین رجبیان، هنرمند زندانی که پیش تر به مرخصی درمانی اعزام شده بود، علیرغم عدم تکمیل دوره درمان، جهت تحمل باقیمانده حبس به زندان اوین مراجعه کرد.

حسین رجبیان، هنرمند ایرانی که روز چهارشنبه هفدهم آذرماه پس از یک ماه اعتصاب غذا به مرخصی درمانی آمده بود، پس از پنج روز، در پی مخالفت دادستانی با تمدید مرخصی، به زندان اوین بازگشت. این درحالی است که این هنرمند دربند به دلیل عوارض ناشی از یک ماه اعتصاب غذا و عفونت کلیه، نیازمند رسیدگی پزشکی در خارج از زندان می باشد.

حسین رجبیان به همراه برادرش، مهدی رجبیان، در اعتراض به محرومیت از حق مرخصی درمانی و محرومیت از حق ملاقات با خانواده و وکیل خود، از روز جمعه هفتم آبان‌ماه دست به اعتصاب غذا زده‌ بود

مهدی رجبیان پیش از این، در روز یکشنبه هفتم آذرماه به مرخصی درمانی اعزام شد و پس از یک هفته بدون تکمیل دوران درمان و با فشار دادستانی به زندان بازگشت.