آخرین وضعیت مرتضی مرادپور زندانی در اعتصاب غذا در زندان تبریز

سحبانیوز، مرتضی مرادپور زندانی سیاسی در زندان مرکزی تبریز در پنجاهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی اش در شرایط «وخیمی»

{...}

انتقال مهدی فراحی شاندیز، از سلول انفرادی به بند زندانیان عادی

سحبانیوز، روز یکشنبه ۲۱ آذر ماه، مهدی فراحی شاندیز، زندانی سیاسی، از سلول انفرادی زندانی رجایی شهر به بند زندانیان

{...}

اکبر امینی از زندان اوین آزاد شد

سحبانیوز، اکبر امینی ارمکی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، آزاد شد. به گزارش کلمه، اکبر امینی ارمکی،

{...}

بهنام موسیوند ؛ در زندان مورد ضرب و شتم، قرار گرفت

سحبانیوز، بهنام موسیوند زندانی سیاسی بیمار در زندان رجایی شهر کرج، روز گذشته درحالی که با ویلچر درحال اعزام به

{...}