اکبر امینی از زندان اوین آزاد شد

سحبانیوز، اکبر امینی ارمکی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، آزاد شد.

به گزارش کلمه، اکبر امینی ارمکی، پس از سه سال و نیم حبس و با تجمیع احکام محکومیتش، از زندان اوین آزاد شد.

اکبر امینی ارمکی در ۱۷ خرداد ۹۲ برای چندمین بار بازداشت شد. وی پیش از آن و بعد از سال ۸۸ نیز مکررا بازداشت شده بود و مجموعا قریب به یکسال را نیز پیش از این مدت در حبس بوده است.