ملکان؛ بازداشت دو فعال مدنی از سوی نیرو های امنیتی

سحبانیوز، روز یکشنبه ۲۸ آذرماه، مهدی کوخیان و کریم‌ چایچیان، دو فعال مدنی در ملکان، توسط نیروهای امنیتی در منزل

{...}

یورش نیروهای امنیتی به بند قرنطینه زندان قرچک و ضرب وشتم هواداران محمدعلی طاهری

سحبانیوز، روز یکشنبه ۲۸ آذرماه، نیروهای امنیتی با یورش به بند قرنطینه زندان قرچک، اقدام به ضرب و شتم تعدادی

{...}

سعید شیرزاد در سیزدهمین روز از اعتصاب غذا

سحبانیوز سعید شیرزاد، زندانی سیاسی که هم اکنون در سیزدهمین روز از اعتصاب غذا به سر می برد، روز گذشته

{...}

فرزاد پورمرادی بار دیگر در هفتم دی ماه محاکمه می گردد

سحبانیوز، جلسه دادگاه فرزاد پورمرادی، فعال رسانه‌ای در کرمانشاه، برای رسیدگی به اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه

{...}

بی خبری از وضعیت صابر نادری پس از گذشت دو هفته از زمان بازداشت

سحبانیوز، علیرغم گذشت دو هفته از بازداشت صابر نادری در قروه خانواده وی تاکنون موفق به کسب اطلاع از وضعیت

{...}