عالیه مطلب زاده از زندان اوین آزاد شد

سحبانیوز، عصر روز گذشته، عالیه مطلب زاده با تودیع وثیقه موقتا تا زمان تشکیل دادگاه از زندان اوین آزاد شد.

عالیه مطلب زاده بعد از بیست و پنج روز بازداشت در بند انفرادی ٢٠٩ زندان اوین امروز ساعت ١۶ با وثیقه سیصد میلیون تومانی موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

عالیه مطلب‌زاده فعال حقوق زنان، روز شنبه ششم آذرماه در پی احضار به وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. ماموران امنیتی در این روز تلفنی با وی تماس گرفته و در رابطه با لوازم توقیف شده‌اش او را به وزارت اطلاعات احضار کرده بودند.