تداوم اعتصاب غذا حسن رستگاری

سحبانیوز، حسن رستگاری مجد، شهروند ترکیه‌ای ایرانی تبار و زندانی سیاسی زندان مرکزی ارومیه در هجدهمین روز اعتصاب غذای اعتراضی

{...}

بعد از ۲۳ روز اعتصاب غذای اعتراضی؛ فواد رضازاده به مرخصی اعزام شد

سحبانیوز، فواد رضازاده زندانی سنی مذهب محبوس در زندانی رجایی شهر کرج، بعد از یک دوره اعتصاب غذای اعتراضی ۲۳

{...}

محمد امین آگوشی در قرنطینه زندان تبریز

سحبانیوز، محمد امین آگوشی زندانی امنیتی زندان مرکزی تبریز از چهارماه پیش در بخش قرنطینه این زندان به صورت بلاتکلیف

{...}

نامه ای از آرش صادقی؛ اعتصاب اعتراضی ام به بی قانونی، خشونت و بی رحمی هست

سحبانیوز، آرش صادقی کنشگر مدنی در بند هشت زندان اوین در پنجاه و نهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود به

{...}

اعتصاب غذای لاوین کریمی در زندان همدان

سحبانیوز، لاوین کریمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان همدان، در اعتراض به مخالفت مقامات قضایی با صدور مرخصی و محرومیت

{...}

نامه‌ مریم اکبری منفرد؛ جلوگیری از اجرای حکم احمد منتظری

سحبانیوز، مریم اکبری‎منفرد، زندانی عقیدتی که پیشتر از زندان اوین علیه مقام‎های مسئول در مرگ «چهار نفر از اعضای خانواده‌اش

{...}