تبعید بهنام ابراهیم زاده به سالن زندانیان ‘خطرناک’ در زندان رجایی شهر کرج

سحبانیوز، روز جاری بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری زندانی در زندان رجایی شهر کرج با دستور مدیر داخلی این زندان

{...}

دل نوشته آتنا دائمی از زندان اوین؛ به هیچ یک ازشکایات من رسیدگی نشد

سحبانیوز، آتنا دائمی مدافع حقوق بشر محبوس در بند نسوان (زنان) زندان اوین با شرح اتهامات مطرح شده توسط سپاه

{...}

دادگاه سیامک میرزایی، بعد از ۵ ماه بلاتکلیفی برگزار شد

سحبانیوز، پس از ۵ ماه بازداشت و بلاتکلیفی، دادگاه رسیدگی به اتهامات سیامک میرزایی برگزار شد. ظهر روز دوشنبه ششم

{...}

بهنام شیخی از زندان تبریز آزاد شد

سحبانیوز، بهنام شیخی زندانی عقیدتی با پایان حبس بصورت مشروط  از زندان مرکزی تبریز آزاد شد. عصر روز ششم دی ماه

{...}

در شصت و سه روز اعتصاب غذا، وضعیت وخیم مرتضی مرادپور

سحبانیوز، مرتضی مرادپور، فعال مدنی محبوس در زندان تبریز، از شصت و سه روز پیش در اعتراض به عدم اعمال

{...}