دادگاه سیامک میرزایی، بعد از ۵ ماه بلاتکلیفی برگزار شد

سحبانیوز، پس از ۵ ماه بازداشت و بلاتکلیفی، دادگاه رسیدگی به اتهامات سیامک میرزایی برگزار شد.

ظهر روز دوشنبه ششم دی ماه هزار و سیصد نود و پنج ، دادگاه رسیدگی به اتهامات سیامک میرزایی فعال ترک (آذری) به ریاست قاضی حسنی رئیس دادگاه انقلاب بهارستان برگزار شد.

در این جلسه دادرسی که دو ساعت به طول انجامید آقای جعفر افشارنیا وکیل پرونده در جهت دفاع از موکل خود لایحه‌‌ای را تسلیم دادگاه نمود.

با توجه به وضعیت پرونده و رد اتهامات مطرح شده در روند بازجویی و بازپرسی از طرف میرزایی، تقاضای تجدید نظر در قرار وثیقه صادره جهت آزادی موقت وی یکی از بندهایی بود که در لایحه آورده شده است.

تشکیل و اداره جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور نیز ، اتهام نهایی این پرونده است. اتهامی که جهت آزادی موقت متهم، صدور وثیقه یک میلیارد تومانی را موجب شده است. وثیقه سنگینی که به گفته رجبی بازپرس پرونده، متناسب با میزان پرونده نبوده و به جهت فشارهای کارشناسان امنیتی بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین صادر شده است.

سیامک میرزایی از روز بیست و چهار تیر ماه سال ۹۵ پس از دستگیری در پارس آباد مغان جهت بازجویی به بنده ۲۰۹ اوین تهران منتقل و با اتمام بازجویی‌های سنگینِ چهارماهه‌اش، در روز بیست و دوم آبان امسال به بند عمومی زندان اوین منتقل و از آن زمان تاکنون در وضعیت بلاتکلیفی مطلق بسر میبرد .

سیامک میرزایی از دانشجویان منع تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد سال ٨۹ بوده و قبل از این نیز به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.