ضرب وشتم ئاسو رستمی از سوی نیرو های حفاظت زندان

سحبانیوز، ئاسو رستمی به همراه تعداد دیگری از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر از سوی گارد امنیتی زندان مورد ضرب

{...}

نگرانی وزارت امور خارجه‌ی آلمان از وخیم‌شدن وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا

سحبانیوز، وزارت امور خارجه‌ی آلمان از وخیم‌شدن وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا در زندان‌های ایران خبر داد.

{...}

خانواده حمید بابایی از ملاقات با وی در زندان رجایی شهر محروم شدند.

سحبانیوز، خانواده حمید بابایی برای ملاقات با وی به زندان رجایی شهر کرج مراجعه کردند اما به آنان اعلام شد

{...}

آرش صادقی؛ احتمال حمله قلبی و فوت، در شصت و ششمین روز از اعتصاب غذا

سحبانیوز، آرش صادقی، زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین، شب گذشته در آستانه شصت و ششمین روز از اعتصاب غذا

{...}

مرتضی مرادپور به اعتصاب غذای خود پایان داد

سحبانیوز، مرتضی مرادپور زندانی سیاسی در زندان مرکزی تبریز در شصت و پنجمین روز بنا به درخواست مادرش به اعتصاب

{...}