ضرب وشتم ئاسو رستمی از سوی نیرو های حفاظت زندان

سحبانیوز، ئاسو رستمی به همراه تعداد دیگری از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر از سوی گارد امنیتی زندان مورد ضرب و شتم و تهدید قرار گرفته و به دلیل جراحات وارده به بهداری منتقل شده است.

گارد زندان و مسئولین حفاظت اطلاعات زندان رجایی شهر، روز سه شنبه ۷ دی ماه، به بند زندانیان سیاسی یورش برده و اقدام به تهدید و ضرب وشتم زندانیان حاضر در این بند ازجمله ئاسو رستمی نموده‌اند. این فعال مدنی بر اثر جراحات وارده ناشی از ضرب وشتم دچار خونریزی از دهان و بینی گشته و به بهداری منتقل شده؛ بهداری رجایی شهر نیز از درمان و رسیدگی به ئاسو رستمی خودداری کرده و این زندانی سیاسی با وضعیت وخیم جسمانی به بند بازگردانده شده است

گفته می‌شود که یورش گارد امنیتی به این بند به دلیل برگزاری مراسم کریسمس و صدور بیانیه‌ای دراین‌باره می‌باشد.

لازم به ذکر است که ئاسو رستمی از روز گذشته، ممنوع التماس شده و هم اکنون محروم از رسیدگی پزشکی در بند ۴ نگهداری می‌شود.