بیماری ام اس مهدی رجبیان هنرمند زندانی تایید شد

سحبانیوز، پزشکان بیمارستان امام خمینی، بیماری ام اس مهدی رجبیان هنرمند زندانی در زندان اوین را تایید کردند. نزدیکان آقای رجبیان، کوتاهی در رسیدگی پزشکی به وی در زندان را عامل این بیماری می دانند.

روز دوشنبه ششم دی ماه ۹۵، مهدی رجبیان درپی «سردردهای دائمی، ضعف شدید بینایی و با توجه به سابقه بیماری اش» به بیمارستان امام خمینی منتقل شد و پزشکان این بیمارستان با بررسی مدارک و نتایج آزمایشات، بیماری ام اس وی را تایید کردند.

یک منبع نزدیک به این هنرمند زندانی با اعلام این خبر گفت: “خانواده رجبیان و دوستان آگاه از وضعیت بیماری وی از قبل هم اعلام کرده بودند که اگر به مشکلات پزشکی مهدی رسیدگی نشود، منجر به ام اس خواهد شد. اما آنقدر بی توجهی کردند و بدون دارو رها شد تا کار به اینجا کشید.”

این منبع مطلع در ادامه توضیح داد: “پیش از رفتن مهدی به زندان، پزشک وی گفته بود باید تحت نظر باشد. اما در این مدت زندان فقط برای انجام ام آر آی به بیمارستان منتقل می شد و دوباره به زندان باز می گشت. همین و همین. اقدام دیگری صورت نگرفت تا کار به اینجا رسید.”