نامه ای از یوسف عمادی از زندان اوین به هنرمندان؛ جای هنرمند زندان نیست

سحبانیوز، یوسف عمادی آهنگ ساز و نوازنده سه تار، نامه ای از زندان اوین در اعتراض به «پایمال شدن حقوق مؤلف و زندانی بودن هنرمند» نوشته و از هنرمندان خواسته است که به «توقیف آثار هنری» واکنش نشان داده و اینگونه از پایمال شدن حقوق مؤلف جلوگیری نموده و به آن اعتراض نمایند.

متن کامل این نامه در ادامه بخوانید؛

دوستان هنرمند من؛
اینجا زندان «اوین» است، جایی که دست هایمان، دستهایی که از کودکی تاکنون جز ساز هیچ نمی شناخت به زنجیر افکنده شد. جایی که سازهای ما جزء اندک آغوش ما جایی برای زیستن نداشت، دور از آغوشمان در همین کنار دست ما در محبس تنهای خویش به سر می برد.

جایی که آلبوم من و دوست و یار عزیزم مهدی رجبیان که حدود پنج سال مداوم به تحقیق و پژوهش و ضبط آن پرداختیم و کار نمودیم و به سختی پایان رساندیم و در حال انتشار بود و در حال پرواز، بی آن که اوج بگیرد بالهایش را شکستند و آن هم در حوالی همین جا در قفس تنهایی خویش افسرد و ماند …

جایی که حسین رجبیان فیلم ساز خوش آتیه مان پس از هفت ماه تلاش شبانه روزی هنگامی که سپیده، دم میزد و تا شامگاهان فیلم سینمایی «مثلث واژگون» را در شرایط سخت و بسیار دشوار در بیابانها و کویر می ساخت، بی آنکه بر پرده افکنده شود، نسخه اصلی فیلم او را هم در حوالی همین جا به سلول تنهایش کشاندند و دریچه اش را برای همیشه بستند و بستند …

آری دوستان هنرمند من، اینجا اوین است، و ما هیچ نگفتیم و ننمودیم جز این که از عقایدمان گفتیم. ما سه تن از آغاز با هم جهیدیم و به سوی آسمان پرواز نمودیم بی آنکه بدانیم کمی بالاتر از زمین دست غارتگر صیاد عقاید و افکار ما را آخر به صید خواهد کشاند …

بدین وسیله از تمامی هنرمندان خواستارم که به توقیف آثار هنری واکنش نشان داده و اینگونه از پایمال شدن حقوق مؤلف جلوگیری نموده و به آن اعتراض نمایند.

یوسف عمادی
۱۳۹۵/۱۰/۱۳
زندان اوین