پس از ۷۲ روز آرش صادقی با مرخصی گلرخ ایرایی به اعتصاب غذای خود پایان داد

سحبانیوز، لحظاتی پیش، گلرخ ایرایی، با قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی از زندان اوین به مرخصی آمد.

به دنبال اعتصاب غذای ۷۲ روزه‌ی آرش صادقی، کنشگر مدنی، دستگاه قضایی با مرخصی گلرخ ایرایی با قرار وثیقه موافقت کرده و این فعال حقوق بشر امروز سه شنبه ۱۴ دی ماه به مرخصی اعزام شد.