سپاه پاسداران با اعزام آرش صادقی به بیمارستان مخالف است

سحبانیوز، سپاه پاسداران و رییس زندان اوین با اعزام آرش صادقی به بیمارستان مخالفت کرده و این زندانی سیاسی با وضعیت وخیم جسمانی همچنان در زندان اوین نگهداری می‌شود.

آرش صادقی، زندانی سیاسی که روز سه شنبه ۱۴ دی‌ماه پس از ۷۲ روز اعتصاب غذا و اعزام گلرخ ایرایی به مرخصی اعتصاب خود را متوقف کرد، شامگاه گذشته به دلیل تنگی نفس به بهداری منتقل گشته و با دستگاه اکسیژن و سرم تحت مراقبت بوده است؛ این در حالی است که به دلیل مخالفت سپاه پاسداران و رییس زندان اوین تاکنون اقدامی برای اعزام وی به بیمارستان صورت نگرفته است.

پیش‌تر دادستانی وعده داده بود که آرش صادقی پس از پایان اعتصاب غذا به بیمارستان انتقال خواهد یافت.