درنا اسماعیلی در ترم ٧ از دانشگاه اخراج شد

سحبانیوز، درنا اسماعیلی به دلیل باورمند بودن به دیانت بهایی در ترم ٧ در رشته کارشناسی گرافیک از دانشگاه اخراج

{...}

محمدصابر ملک رئیسی خطاب به عصما جهانگیر؛ تخت شکنجه ای به نام “معجزه”

سحبانیوز، محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ که حکم محکومیت ۱۵ ساله خود را بصورت تبعیدی در زندان اردبیل

{...}

وضعیت نامساعد کیوان کریمی

سحبانیوز، کیوان کریمی، هنرمند دربند، علیرغم ابتلا به عفونت ریه و بیماری برونشیت، به دلیل ممانعت دستگاه قضایی، از حق

{...}