نکونام، زندانی در پی وخامت حال به تهران منتقل شد

سحبانیوز، محمدرضا نکونام درپی وخامت حالش در بیست و نهمین روز از اعتصاب غذا و دارو، به بیمارستانی نامشخص در تهران

{...}

ضیاء نبوی به مرخصی آمد

سحبانیوز، ضیاء نبوی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی، از زندان سمنان به مرخصی آمد. روز سه شنبه ۲۸ دی ماه،

{...}

احضار آتنا دائمی برای دومین بار در دادسرای اوین

سحبانیوز، روز سه شنبه ۲۸ دی‌ماه، آتنا دائمی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، برای دومین بار جهت رسیدگی پرونده

{...}

انتقال سه زندانی امنیتی از زندان رجایی شهر به زندان‌هایی در شهرستان محل زندگی‌شان

سحبانیوز، محمد نظری، خالد فریدونی و عمر فقیه پور، سه زندانی امنیتی، روز گذشته از اندرزگاه چهار زندان رجایی شهر

{...}

بلاتکلیفی صبری حسن‌پور در بند چهار زندان اوین

سحبانیوز، صبری حسن‌پور، زندانی سیاسی زندان اوین، پس از گذشت ده ماه از زمان بازداشت، هم اکنون به‌صورت بلاتکلیف در

{...}