خودکشی یک زندانی در زندان قزلحصار

سحبانیوز، یک زندانی ۲۶ ساله از متهمان جرایم مواد مخدر که به اعدام محکوم شده بود و در زندان قزلحصار به سر می برد، به دلیل افزایش فشارهای روحی ناشی از زندگی زیر حکم اعدام و نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی، اقدام به خود کشی کرد و جان خود را از دست داد.

روز گذشته، «بهزاد سیری» متولد ۱۳۶۹، اهل ورامین، در زندان قزلحصار کرج با طناب خود را حلق آویز کرد و جان سپرد.

آقای سیری که در واحد ۳ این زندان نگهداری می شد، به دلیل درگیری به سلول انفرادی در «قرنطینه ستاد» منتقل و مدت طولانی این وضعیت را تحمل کرده بود و نهایتا دست به خودکشی زد.

همبندی های این زندانی، از فشار روحی شدید بر زندانیان این زندان و بطور خاص بر آقای سیری بخاطر افزایش اجرای احکام اعدام های در زندان های ایران، خبر می دهند.

یک منبع نزدیک به بهزاد سیری گفت: “یکی از دلایل اصلی خودکشی بهزاد اعدام های چند روز اخیر شامل چند تن از دوستانش که در زندان ندامتگاه کرج اتفاق افتاد بود. بهزاد هم خودش زیر حکم اعدام بود فشارهای بسیاری رویش بود که اقدام به خودکشی کرد.”

این منبع مطلع همچنین افزود: “علت دیگر خودکشی بخاطر شکنجه توسط ماموران قرنطینه و تنهایی بیش از حد در انفرادی بود.”

آقای سیری از چهار سال پیش با حکم اعدام در زندان بوده و دو سال از این مدت حبس را در زندان خورین واقع در خیرآباد ورامین گذرانده بود.