صدور حکم ده سال حبس و دو سال تبعید برای سیامک میرزایی

سحبانیوز، دستگاه قضایی سیامک میرزایی، فعال مدنی را به ده سال حبس و دو سال تبعید به طبس محکوم کرده است.

سیامک میرزایی، فعال مدنی، از سوی شعبه یک کیفری دادگستری اکبرآباد به اتهام “تشکیل و اداره جمعیت به‌قصد برهم زدن امنیت کشور” به ده سال حبس و دو سال تبعید به طبس محکوم شد.

دادگاه این فعال مدنی که از تیرماه سال جاری در بازداشت به سر می‌برد، در ششم دی‌ماه برگزار شده بود.

سیامک میرزایی، فعال مدنی در شهر پارس‌آباد استان اردبیل، روز پنج‌شنبه ۲۴ تیرماه، در مغازه خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

همزمان با بازداشت سیامک میرزایی، نیروهای امنیتی با مراجعه به منزل وی اقدام به ثبت و ضبط وسایل شخصی این فعال مدنی نمودند.

سیامک میرزایی که پیش‌ازاین نیز سابقه بازداشت دارد، تاکنون مقالات متعددی در خصوص قومیت‌های ایرانی در رسانه‌ها منتشر کرده است.