بازداشت و انتقال خانم سهرابی از سوی نیروهای امنیتی بوکان به مکان نامعلوم

سحبانیوز، یک هنرمند جوان بوکانی روز شنبە دوم بهمن‌ماه از سوی نیروهای اطلاعات بوکان بازداشت شد.

روز شنبە دوم بهمن‌ماه، نیروهای امنیتی در بوکان، نشمیل سهرابی را بدون ارائە حکم و همراه با ضرب و شتم دستگیر و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

از محل نگهداری این هنرمند جوان تاکنون اطلاعی به‌دست نیامده است.

سایت “مرۆڤایەتی” در این باره نوشته است، خانم سهرابی به بهانە فعالیت تبلیغی بە مناسبت سالروز تأسیس جمهوری کردستان” دستگیر شدە است.