بهمن دارالشفایی در دادگاه تجدیدنظر به جریمه نقدی محکوم شد

سحبانیوز، بهمن دارالشفایی در دادگاه تجدیدنظر به ۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. وی در دادگاه بدوی به یکسال حبس تعزیری محکوم شده بود.

حکم نهایی بهمن دارالشفایی در دادگاه تجدیدنظر، به ۵ میلیون تومان جزای نقدی کاهش یافت.

آقای دارالشفایی درمورخ ۱۴ بهمن ماه سال ۹۴ بازداشت و چهارم اسفند همان سال با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی، موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

وی در اواخر خرداد تفهیم اتهام شد و پرونده جهت بررسی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران نزد قاضی احمد زاده ارسال شد.

در اواسط مردادماه ۹۴ جلسه دادگاه بهمن دارالشفایی برگزار و این شهروند به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم بعد از اعتراض به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شد.

در تاریخ ۲۰ دی ماه جلسه دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی کمالی برگزار و روز جاری، بر اساس ابلاغ حکم دادگاه تجدیدنظر، رای بدوی وی به ۵ میلیون تومان جزای نقدی کاهش یافت.