انتقال یک زندانی ۷۰ ساله برای اجرای حکم قطع انگشتان دست

سحبانیوز، یوسف پروانه، زندانی ۷۰ ساله از زندان قزلحصار جهت اجرای حکم قطع انگشتان دست به زندان ارومیه منتقل شده است. اتهام این زندانی سرقت است.

یک زندانی ۷۰ ساله با هویت «یوسف پروانه» از زندان قزلحصار کرج به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده تا در رابطه با پرونده ای که در این شهر داشته، حکم قطع انگشتان دست در موردش اجرا شود.

یک منبع مطلع از پرونده این زندانی در این باره به گزارشگر هرانا گفت: “پرونده قطع انگشت مربوط به پرونده سال ٨٧ به اتهام سرقت است که آقای پروانه سال ٨٩ با وثیقه آزاد شده بود ولی از سال ٩٠ به اتهام دیگر در زندان قزل حصار بوده که حدودا یک ماه است به ارومیه منتقل شده و در شعبه یک اجرای احکام حکم قطع انگشت به او ابلاغ شده است.”

این منبع آگاه با بیان اینکه این حکم در شعبه ١٠٢ دادگاه جزایی ارومیه و به صورت غیابی صادر شده است، در ادامه تاکید کرد: “آقای پروانه تقاضای واخواهی داده است اما به دلیل اینکه یکی از شکات برادر یکی از نظامیان با نفوذ شهر است، احتمالا همین حکم تایید شود.”