اعتراض زندانیان بند ده زندان رجایی شهر به قطعی آب گرم و سیستم گرمایشی

سحبانیوز، جمعی از زندانیان زندان رجایی شهر در اعتراض به ازکارافتادن سیستم گرمایشی بند ۱۰ این زندان، روز سه شنبه ۵ بهمن، در مقابل دفتر مسئولین زندان دست به تجمع زدند.

بهنام ابراهیم‌زاده، سهیل بابادی و مهدی فراحی شاندیز سه زندانی سیاسی بند ده زندان رجایی شهر، به همراه دستکم صد تن از زندانیان عادی، روز گذشته در اعتراض قطعی آب گرم و خاموش شدن سیستم گرمایشی این بند به افسرنگهبانی و رئیس بند مراجعه کرده و خواستار رسیدگی آنان به این وضعیت شدند.

طی هفته‌های گذشته، باوجود سرمای شدید زمستان، بند ۱۰ زندان رجایی شهر کرج با ازکارافتادن سیستم گرمایشی روبرو بوده است.

مسئولین زندان در پاسخ به درخواست زندانیان برای راه‌اندازی دوباره سیستم اعلام داشته‌اند که زندان بودجه کافی برای تعمیر آنها را ندارد.