مخالفت با درخواست عفو محمدامین آگوشی

سحبانیوز، کمیسیون عفو مرکزی در تهران با درخواست عفو محمد امین آگوشی زندانی امنیتی زندان مرکزی تبریز مخالفت کرده است. این مخالفت در حالی است که کمیسیون عفو استان آذربایجان غربی (دادسرای نظام ارومیه) با درخواست عفو این زندانی موافقت کرده بود. این زندانی امنیتی از سال ۸۶ است که تحمل حبس می کند.

یک منبع نزدیک به آقای آکوشی در مورد مخالفت با درخواست عفو این زندانی امنیتی گفت: “درتماسی که آقای آگوشی با کمیسیون مرکزی عفو در تهران داشته به او گفته اند با درخواست او مخالفت شده است. وی به مسئولین زندان مراجعه کرده و در این مورد و ظلمی که به او شده صحبت کرده است که آنها گفته اند ضابطین اداره اطلاعات در مورد او گزارشی روی پرونده گذاشته اند که در زندان اصلاح نشده است.”

این منبع مطلع در ادامه توضیح داد: “اجرای احکام دادسرای نظام نیز چندی پیش او را احضار کرده بود و در مورد نامه هایی که از وی در خبرگزاری ها منتشر شده به وی هشدار داده بود. گویا بعد از این احضار پرونده را خواسته اند تا به تبریز ارسال شود. آقای آوگوشی درخواست دیدار حضوری با دادستان نظامی تبریز نوشته تا در مورد یکسال و نیم باقی مانده از حبسش و بیماری هایش توضیح دهد.”