صدور حکم شلاق و جریمه نقدی برای دو فعال رسانه‌ای در گیلان

سحبانیوز، دادگاه انقلاب گیلان برای دو فعال رسانه‌ای در این استان به اتهامات «نشر اکاذیب» و «انتشار نشریه بدون پروانه» حکم شلاق و جریمه نقدی صادر کرده است.

مصطفی براری و آرش شعاع شرق، خبرنگار و مدیران دو سایت «گیلان نوین» و «گیلان نو»، از سوی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شهرستان رشت در پی شکایت یکی از نمایندگان مجلس، به اتهامات «نشر اکاذیب» و «انتشار نشریه بدون پروانه»، به ترتیب به ۱۱۴ و ۴۰ ضربه شلاق و همچنین پرداخت یک میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

بنا به دستور قضایی وب‌سایت های این دو خبرنگار نیز مسدود شده است.

گفتنی است، آرش شعاع شرق، به دلیل فعالیت‌های مطبوعاتی خود و با شکایت مسئولین شهر رشت، در سال‌های ۸۸ و ۹۰ نیز سابقه بازداشت داشته است.